Spaß für die ganze Familie ist im Skigebiet Hochficht garantiert.  | © TVB Hochficht, Ablinger M.
Zacházení s osobními údaji
vše podstatné jedním pohledem

Prohlášení o ochraně osobních údajů

společnosti Hochficht Bergbahnen GmbH

Odpovědným orgánem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů je:

Hochficht Bergbahnen GmbH

Hauptstrasse 2
A-4160 Aigen-Schlägl

Tel. +43 7281 6361
E-mail: info@hochficht.at
Web: www.hochficht.at

Firmenbuch-Nr: FN 76372 m
UID-Nr: ATU23760703

Shromažďování obecných informací

Při přístupu na naše webové stránky se automaticky zaznamenávají informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Toto jsou pouze informace, které nedovolují závěry o vaší osobě. Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručování obsahu požadovaných webových stránek a jsou při používání internetu povinné. Anonymní informace tohoto druhu jsou statisticky vyhodnocovány, abychom optimalizovali náš web a základní technologii.

Registrace na našem webu

Při registraci k použití našich personalizovaných služeb se shromažďují některé osobní údaje, jako je jméno, adresa, kontaktní a komunikační informace, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud jste u nás zaregistrováni, můžete přistupovat k obsahu a službám, které nabízíme pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mají také možnost kdykoli změnit nebo vymazat data zadaná během registrace. Samozřejmě vám také kdykoli poskytneme informace o osobních údajích, které o vás máme. Jsme rádi, že je na vaši žádost opravíme nebo smažeme, pokud nejsou v rozporu žádné zákonné požadavky na skladování. Chcete-li nás v této souvislosti kontaktovat, použijte prosím kontaktní údaje uvedené na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete e-mailem, informace, které nám poskytnete, budou uloženy za účelem zpracování žádosti a případných následných otázek.

Použití Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete moci prohlížet tyto internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu.

Link: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics

Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, so lange der Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.

Google Adwords

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Pokud jste se dostali na náš web prostřednictvím reklamy zaslané společností Google, Google Adwords nastaví soubor cookie ve vašem počítači. Soubor cookie pro sledování konverzí je nastaven, když uživatel klikne na reklamu zobrazenou společností Google. Tyto cookies ztratí platnost po 30 dnech a nejsou použity pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našem webu a soubor cookie ještě nevypršel, my a Google můžeme uznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostává jiný soubor cookie. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku značky pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly.

Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete odmítnout požadované nastavení cookies - například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně zakáže automatické nastavení cookies nebo nastaví váš prohlížeč tak, aby blokoval cookies z domény „googleleadservices.com“.

Upozorňujeme, že nesmíte mazat soubory cookie s odhlášením, pokud nechcete zaznamenávat údaje o měření. Pokud jste v prohlížeči smazali všechny své soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný soubor cookie pro odhlášení.

Google Remarketing

Tento web používá remarketing Google - reklamní službu poskytovanou společností Google Inc., na kterou lze cílit předchozí návštěvníky webu. Třetí strany, včetně společnosti Google, umisťují reklamy na webové stránky na internetu. Za tímto účelem používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na tomto webu. Identifikace uživatelů probíhá pomocí cookies nastavených ve webovém prohlížeči. Pomocí textových souborů lze analyzovat chování uživatelů při návštěvě webové stránky a poté je použít k cíleným doporučením produktů a zájmově orientované reklamě. Pokud nechcete dostávat zájmově orientovanou reklamu, můžete pomocí Správce nastavení reklam zakázat používání souborů cookie společnosti Google pro tyto účely a upravit reklamy v reklamní síti Google na stránce odhlášení DoubleClick. Uživatelé mohou také zakázat používání souborů cookie třetích stran přístupem na stránku pro odhlášení z iniciativy Network Advertising Initiative nebo zakázáním používání souborů cookie v nastavení svého prohlížeče.

Sociální pluginy

Naše webové stránky používají sociální pluginy níže uvedených poskytovatelů. Pluginy lze rozpoznat podle skutečnosti, že jsou označeny příslušným logem.Tyto zásuvné moduly mohou zasílat informace, včetně osobních údajů, provozovateli služeb a mohou být použity poskytovatelem služeb. Neshromažďujeme osobní údaje pomocí sociálních pluginů ani jejich použitím.

Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jaká data shromažďuje povolený plugin a jak je poskytovatel používá. V současné době je třeba předpokládat, že bude rozšířeno přímé připojení ke službám poskytovatele a budou shromažďovány a používány alespoň IP adresy a informace o zařízení. Je také možné, že se poskytovatelé služeb pokusí uložit cookies do použitého počítače. Informace o tom, které konkrétní údaje se zde shromažďují a jak se používají, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele služeb. Poznámka: Pokud jste přihlášeni na Facebook současně, Facebook vás může identifikovat jako návštěvníka konkrétní stránky.

Na naše webové stránky jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Vaše práva na informace, opravu, omezení, mazání, rozpor

Máte právo kdykoli obdržet informace o vašich osobních údajích, které jsme uložili. Stejně tak máte právo opravit, zablokovat nebo odstranit, kromě požadovaného úložiště dat pro podnikání, vymazání vašich osobních údajů. Kontaktujte prosím našeho pracovníka pro ochranu údajů. Kontaktní údaje najdete dole.

Aby byl datový zámek vždy zohledněn, musí být tato data pro kontrolní účely uložena v souboru zámku. Můžete také požádat o vymazání údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost archivace. Pokud taková povinnost existuje, vaše data na požádání uzamkneme. Můžete provést změny nebo odvolat svůj souhlas tím, že nás upozorní s účinností pro budoucnost.

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo čas od času změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby vyhovovaly současným zákonným požadavkům nebo implementovat změny našich služeb do zásad ochrany osobních údajů, jako například: Například při zavádění nových služeb. Na vaši novou návštěvu se budou vztahovat nové zásady ochrany osobních údajů.

Obecné

Rakouské právo se vztahuje na vyloučení rakouského mezinárodního soukromého práva, jakož i na vyloučení prodejního práva OSN a dalších kolizních pravidel. Místem příslušnosti je soud příslušný pro 4160 Aigen-Schlägl.

Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti activeMind AG.